Mont du Titre «Tëtelbierg»

2012 Lamadeleine «Oppidum Tëtelberg» Héicht 397m NHN. GPS Positioun: N 49″32.347′ E 005″51.501′
1999 Lamadeleine «Tëtelbierg» Weieren um «iewwescht Kalkëf» (Photo Canon Powershot Pro 70)
2022 Lamadeleine «giele Botter» GPS Positioun: N 49″32.502′ E 005″52.803′
2022 Lamadeleine «giele Botter» GPS Positioun: N 49″32.502′ E 005″52.803′
2022 Lamadeleine «giele Botter» GPS Positioun: N 49″32.502′ E 005″52.803′
2022 Lamadeleine, giele Botter, rout Äerz. GPS Positioun: N 49″32.502′ E 005″52.803′
1899 Lamadeleine, Fond de Gras, «ënnescht Blénken» Grouf Providence. (Une des mines de l’accident mortel de Guelff Nicolas en date du 12 février 1909 à l’âge de 64 ans).
2022 Souvenir, déi lescht Bouggien vir um zoumaachen.
1943 Rodange Minière Doihl (une des mines de l’accident mortel de Guelff Johann le 23 juin 1937 à l’âge de 29 ans vers 10h du matin suivant un artcile dans le Wort du 25 juin)
1943 Rodange Minière Doihl Quai mat Zentral
2022 Réiden op der Kor, lescht Erënnerungen un d’Seelbunn, an dat um Wee vun der Wichs bis op Gare. Déi éischt Seelbunn gouf 1879 opgeriicht vun der Firma «Adolph Bleichert vu Leipzig», déi zweet koum 1934 an déi drëtt 1961. Mat der Stolkris vu 1976 war dunn 1978 Schluss mam Biergbau, an d’Seelbunn gouf ab 1988 verschrott.