Village

Réiden op der Kor (Rodange)
2015 Réiden op der Kor (Rodange)
±1920 Réiden op der Kor (Café Guelff Müller bei der Post)
±1920 Café am Blobierg, Bières Guelff Müller Rodange
±1945 Rodange Blobierg Café bei der Post
2016 Rodange Ancien Café Guelff Müller
±1955 Rodange Nidderrédeng
±1950 Rodange Zowaascherstroos Haus Eugénie
±1950 Rodange Zowaascherstrooss
±1975 Rodange Gare
1978 Rolleng Um Kloeppel
±1980 Rodange Nidderreéideng, (Bréck war Grenz mat Rolleng)
1982 Rolleng um Kloeppel

1982 Rodange Um Chaux Four mat der Eech
1982 Rodange vun der Schwämm op de Kloeppel
±1990 Rodange Nidderréideng
±1995 Rodange Nidderréideng bis op den Kloeppel
±1992 Rolleng um Kloeppel Ausgruewungen vum Réimerkierfecht
±1985 Rodange Schwämm
±1995 Rodange bei der Kirch (Ustreicher Wetz)

2016 Rodange rue du Commerce
2020 Rodange Gare, Moderniséierung mat Parkhaus a Passerelle