Village

~1868 Réiden op der Kor (Rodange)
2015 Réiden op der Kor (Rodange)
~1910 Réiden op der Kor (Café Guelff Müller bei der Post)
~1910 Café am Blobierg, Bières Guelff Müller Rodange
~1945 Rodange Blobierg Café bei der Post
2016 Rodange Ancien Café Guelff Müller
~1955 Rodange Nidderrédeng
~1950 Rodange Zowaascherstrooss Haus Eugénie
~1950 Rodange Zowaascherstrooss
~ 1965 Rodange Nidderréideng Wäschbuer
~1965 Rodange vum Klopp an Duerf
~1975 Rodange Gare
1979 Rolleng Um Kloeppel
~1980 Rodange Nidderreéideng, (Bréck war Grenz mat Rolleng)
~ 1988 Rodange Nidderréideng Buergbrennen
~ 1988 Rodange Nidderréideng Buergbrennen
2021 Rodange, Flouer «hënnescht Uecht» hannert der Schwämm, Sockel al Seelebunn, Konstruktion mat Nitten, gouf ~1965 verschrott.
1982 Rolleng um Kloeppel
1982 Rodange Um Chaux Four mat der Eech
1982 Rodange vun der Schwämm op de Kloeppel
~1985 Rodange Schwämm
~1990 Rodange Nidderréideng
~1992 Rolleng um Kloeppel Ausgruewungen vum Réimerkierfecht
~1995 Rodange Nidderréideng bis op den Kloeppel
~ 1995 Lamadelaine Um Kloeppel
~1995 Rodange «rue de la Maragole» haut rue Nic. Biewer bei der Kierch (Ustreicher Wetz)
2016 Rodange rue du Commerce Boucherie Rosenfeld
2014 Frontière Rodange – Athus, voie d’accès collectrice.
2021 Rodange «Au Sart», démontage du mirador de l’ancienne antenne collectif.