Winter

1083 Rodenges, haut Réiden op der Kor mam Flouer « au Sart » sart = essarter = roden
Wanter um «Chaux Four»