Winter

1083 Rodenges, haut Réiden op der Kor mam Flouer « au Sart » sart = essarter = roden
Wanter um «Chaux Four»

2021 Rodange um «Sart», Montage vun der neier Antenne war den 18 Dezember 2020.